Επισκευές Ηλεκτρικών Συσκευών

Η ομάδα μας στην Oiko Services – Κωνσταντίνουστην Ηλιούπολη αναλαμβάνει με αξιοπιστία και συνέπεια επισκευές ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και κλιματιστικών σε τιμές συμφέρουσες για την εποχή.
Συγκεκριμένα, οι επισκευές που πραγματοποιεί είναι οι ακόλουθες: